CARPROX FLAVOUR 50 mg tabletės

10,89 EUR

Šunims uždegimui slopinti ir skausmui malšinti, esant skeleto ir raumenų pažeidimams (pvz., degeneracinei sąnarių ligai, tendinitui, raumenų traumoms), skausmui kontroliuoti po minkštųjų audinių ir ortopedinių operacijų.

Pasirinkite prekės variantą:

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS
CARPROX FLAVOUR 50 mg, tablet÷s
2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS
Vienoje tablet÷je yra:
veikliosios medžiagos:
karprofeno 50 mg.
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.
3. VAISTO FORMA
Tablet÷s.
4. KLINIKINIAI DUOMENYS
4.1. Paskirties gyvūnų rūšys
Šunys.
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis
Šunims uždegimui slopinti ir skausmui malšinti, esant skeleto ir raumenų pažeidimams (pvz., degeneracinei
sąnarių ligai, tendinitui, raumenų traumoms), skausmui kontroliuoti po minkštųjų audinių ir ortopedinių
operacijų.
4.3. Kontraindikacijos
Negalima naudoti šunims, jautriems karprofenui. Negalima naudoti gyvūnams, sergantiems skrandžio ir
žarnyno opalige, hemoragine diateze, širdies, kepenų ir inkstų nepakankamumu.
4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams
Vaisto naudojimas jaunesniems kaip 6 sav. amžiaus ar seniems gyvūnams gali kelti papildomą riziką. Jei
vaisto negalima neskirti, tokiems šunims gali tekti mažinti dozę ir kruopščiai kliniškai prižiūr÷ti.
4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemon÷s
Specialios atsargumo priemon÷s, naudojant vaistą gyvūnams
Jei pasireiškia nepalankios reakcijos, gydymą reikia nutraukti ir nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Vengti vaistą naudoti daug skysčio netekusiems, hipovolemiškiems (sumaž÷jus cirkuliuojančio kraujo
kiekiui) ir hipotenziškiems (sumaž÷jus kraujo spaudimui) gyvūnams, nes gali padid÷ti toksinis poveikis
inkstams.
Specialios atsargumo priemon÷s asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
N÷ra.
1
4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)
Suš÷rus šuniui karprofeno, nepalankus poveikis nebūdingas, tačiau retai gali sumaž÷ti apetitas, dirginti
skrandį, pasireikšti v÷mimas, viduriavimas, žarnyno kraujavimas. Tyrus paskirties gyvūnams Carprox
tablečių toleravimą, tris kartus viršijant rekomenduotiną dienos dozę ir šeriant 15 d., nebuvo pasteb÷ta
reikšmingų nepalankių reakcijų.
4.7. Naudojimas vaikingoms patel÷ms, laktacijos ar kiaušinių d÷jimo metu
Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patel÷ms ir laktacijos metu nenustatytas.
Nerekomenduotina naudoti šuningoms kal÷ms ir laktacijos metu.
4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Negalima naudoti vienu metu su kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo arba naudoti tik prieš ar po
24 val. kiekvieną kartą kai vienu metu naudojami vaistai, pasižymintys nefrotoksiniu ar kraujo kreš÷jimą
mažinančiu poveikiu.
4.9. Doz÷s ir naudojimo būdas
Rekomenduotina bendra paros doz÷ yra 4 mg karprofeno 1 kg kūno svorio, kurią galima padalinti pusiau ir
sušerti per du kartus (2 mg karprofeno 1 kg du kartus per parą). Priklausomai nuo simptomų, po 7 d. dozę
galima sumažinti iki 2 mg karprofeno 1 kg kūno svorio ir sušerti vieną kartą per parą. Norint kontroliuoti
pooperacinį skausmą, vaistą reikia sušerti 2 val. prieš operaciją.
Vaistą reikia sušerti. Tabletes galima sušerti tiesiogiai šuniui arba su ÷dalu.
4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemon÷s, priešnuodžiai), jei būtina
Perdozavus karprofeno, gali atsirasti pažeidimai arba kraujavimai virškinimo trakte, sumaž÷ti apetitas,
pasireikšti viduriavimas, mieguistumas, retais atvejais gydytas gyvūnas gali nugaišti.
4.11. Išlauka
Nenumatyta.
5. FARMAKOLOGINöS SAVYBöS
Farmakoterapin÷ grup÷: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU).
ATCvet kodas: QM01AE91.
5.1. Farmakodinamin÷s savyb÷s
Karprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU), propiono rūgšties darinys, pasižymintis
priešuždegiminiu, analgeziniu ir antipiretiniu poveikiu. Manoma, kad karprofenas, kaip ir dauguma NVNU,
slopina prostaglandinų sintez÷s fermentą (ciklooksigenazę), taip pat slopina keletą prostaglandinų
uždegimin÷se ląstel÷se.
5.2. Farmakokinetin÷s savyb÷s
Šunims sušerto karprofeno biologinis prieinamumas yra apie 90 %. Didžiausia koncentracija kraujo serume
susidaro, pra÷jus 1–3 val. po suš÷rimo. Jis labai gerai jungiasi su kraujo plazmos baltymais (99 %), o
pasiskirstymo tūris yra mažas (0,12–0,22 l/kg). Karprofenas metabolizuojamas pirmiausia kepenyse,
gliukuronidazijos ir oksidacijos procesų metu. Apie 70–80 % doz÷s pasišalina su išmatomis, 10–20 %
pasišalina su šlapimu. Karprofeno pusin÷s eliminacijos laikas šunų organizme yra maždaug 8–12 val.
2
6. FARMACINIAI DUOMENYS
6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas
Laktoz÷s monohidratas, mikrokristalin÷ celiulioz÷, karboksimetilkrakmolo natrio druska, magnio stearatas,
džiovintos miel÷s, kepenų kvapas.
6.2. Nesuderinamumai
Nežinomi.
6.3. Tinkamumo laikas
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuot÷s, – 2 metai.
6.4. Specialieji laikymo nurodymai
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
6.5. Pirmin÷s pakuot÷s pobūdis ir sudedamosios dalys
Karščiu užlydytos aliuminin÷s/polietilenin÷s dvisluoksn÷s juostel÷s po 2 tabletes, kartonin÷se d÷žut÷se po 10
ar 50 juostelių.
6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo
nuostatos
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies
reikalavimus.
7. TIEKIMO RINKAI TEISöS TURöTOJAS
Lavet Pharmaceuticals Ltd.,
Ottó utca 14,
H-1161 Budapest,
Vengrija

Atsliepimų nėra

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė pridėta prie palyginimo

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Plačiau